ShoutMix chat widget

เปิดตัวครับเปิดตัว...

กลุ่ม Gashapon (กาชาปอง) 

กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อคนที่มีความชอบและรักในการ Cosplay

 

ซึ่งทางกลุ่มของเราได้เห็นว่า cosplay นั้นมีศูนย์กลางหลักๆ อยู่ใน กทม.

แต่ใน ตจว. ก็ได้เริ่มมีการแต่ง cosplay มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

โดนเฉพาะทางด้านภาคอีสาน ที่เริ่มเห็นกันมาขึ้นเรื่อยๆ

พวกเราจึงได้ก่อตั้งกลุ่ม Gashapon ขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง cosplay / games / anime / manga / prop

บลา บลา บลา........

 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ

ไม่ว่าจะทาง comment หรือ กล่องตะโกน shout box

หากมีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับงาน event ต่างๆ

ทางเราจะ update ให้ได้ทราบกันเรื่อยๆ 

 

ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากบล็อคเล็กนี้ไว้ในอ้อมอกทุกคนด้วยนะครับ

ขอบคุณ exteen ที่มีบล็อคดีๆให้พวกเราได้เขียน

 

Comment

Comment:

Tweet

.'. เจิมโลด ไปนำ๊ดู๊ XD

#1 By 雷(Léi ) on 2010-07-07 01:14